Coaching Mediation Mentoring

PROFESSIONELT LEVERET COACHING

Coaching er effektiv fordi den:

 • Giver sikkerhed i en usikker verden
 • Er skræddersyet til den enkelte
 • Er relevant i den givne situation
 • Opbygger selvværd
 • Forstærker holdnings- og adfærdsændringer
 • Foregår i et fortroligt rum
 • Giver flere handlemuligheder

Jeg arbejder proces- og løsningsorienteret for at lykkes med det bedste resultat for både organisation og individet. Det gælder uanset om det er mentoring, mediation eller coaching.

I coaching sessioner bruger jeg min intuition og ”klar-følelse” til at gøre opmærksom på blinde pletter såvel som til at samle trådene til et tema. Det giver en følelse af at blive set og forstået samt styrker undervisning og coaching.

Jeg lægger vægt på at være inspirerende, bringe håb og klarhed og er begejstret for at udvikle den enkeltes muligheder for at flytte grænserne og få nye muligheder for handling.

 

Savner du udvikling af din ledelsesstil?
Vil du performe uden at brænde ud?
Er der noget, der skygger for din arbejdsglæde?

Executive Coaching til ledere og medarbejdere på alle niveauer i en organisation eller for privat personer, der ønsker ny erkendelse, nye handlemåder og personlig udvikling. Jeg bidrager til øget selvindsigt, opbygning og fornyelse af identitet, udvikling af styrker og talenter. Dette sker bl.a. igennem identifikation og udvikling af den enkeltes potentialer, forbedring af livskvalitet og realisering af drømme. Den enkelte støttes til at tage et personligt ansvar og træffe bæredygtige beslutninger.

Coaching foregår typisk ansigt til ansigt med opfølgende samtaler på telefonen.

Min coaching tilgang: Jeg er nysgerrig og interesseret i kundens historie, og jeg behandler ham / hende med ærlighed, autenticitet og ægthed.

De bløde færdigheder er grundlæggende i min coachingadfærd. Jeg coacher med fokus på at udvide bevidstheden og skabe refleksion, der fører til nye indsigter og handlinger. Min tilgang er direkte, ærlig og konfronterende, med den rette mængde støtte, når det er nødvendigt. Min stil er Gestalt-baseret, som tilbyder en holistisk tilgang til udvikling inkl. sind og følelser. Jeg bruger ofte som en grund til at coaching modellen GROW, hvor jeg arbejder personorienteret med løsningsfokus. Hvis jeg er enig med klienten, kan jeg skifte mellem coaching og sparring i en session, hvis jeg føler det kan øge læringsprocessen.

Er du stresset eller på kanten af at være stresset, ønsker du stress hjælp eller bare større balance i dit liv?

Årsager til stress og sygefravær er forskellige fra person til person. Jeg har en solid værktøjskasse og mangeårig erfaring med at dæmme op for disse årsager og støtte medarbejdere og ledere til nye tanke- og handlemønstre, der giver større trivsel.

Stress er ikke en sygdom, men en reaktion på belastnings tilstand. Det er en fysiologisk reaktion, der gør kroppen i stand til at yde sit maksimum. Kortvarig stress kan være positivt, fordi det kan virke motiverende med stimulerende udfordringer. Men langvarig stress kan føre til nedsat funktionsevne, andre sygdomme og nødvendiggøre en sygemelding.

Stress er en normal reaktion, der opstår, når kravene overstiger ressourcerne. Hvis en person oplever ikke at kunne håndtere de krav, der stilles, og samtidig ikke føler, at situationen kan ændres, øges risikoen for stress. Det betyder, at alle kan få stress, hvis de føler sig meget belastet igennem længere tid. Hvad der udgør en belastning varierer fra person til person, men det kan være stort arbejdspres, stramme deadlines og mange afbrydelser.

Et spadestik dybere: Hvad er det for et problem, som stress-relateret sygefravær f.eks. bliver et svar på?

 1. Udefrakommende belastninger – politiske målsætninger, bundlinje, systemimplementeringer…
 2. Individets tænkning – følelser eller tænkning
 3. Moralsk konflikt – uoverensstemmelse mellem det, vi gerne vil gøre og det, vi skal udføre.

Forebyggelse og italesættelse af stress er en god investering, både nu og i fremtiden, da stress er kommet for at blive, stress er dyrt og stress er svært at tale om. Men hvis stress skal forebygges, kræver det, at hele organisationen bliver klædt ordentligt på til at tage hul på den svære samtale eller at den enkelte får den rigtige individuelle støtte.

Konflikter og samarbejde er adskilte størrelser, men der i mod dele af samme proces.

Det vil sige, når jeres virksomhed er i stand til at løse de daglige konflikter, vil samarbejdet blive styrket sammen med jeres konkurrenceevne.

Konflikter er uundgåelige – men som leder har du ansvar for, at konflikterne ikke ignoreret, men at de bliver behandlet. Du skal håndtere uoverensstemmelser, så begge parter føler sig mødt og imødekommet.

Mediation bygger på at få folk til at samarbejde ved diversitet og uenighed:

 • En tankegang og en systemisk metode til at knytte relationer mellem mennesker – Når det er vigtigere, hvad vi kan sammen end hver for sig
 • Mediation løser uenighed og konflikter i en defineret og åben proces, hvor alle parter kan give udtryk for deres forskellige behov og interesser for derefter i et konstruktivt og styret samarbejde at nå frem til den aftale, der bedst varetager samtlige interesser

Mediation er gavnligt i forhold til både store og små konflikter, da selv ”små” konflikter kan være belastende for alle parter.

 • Bruger I for meget tid og energi på håndtering af konflikter og problemer i din virksomhed, organisation eller afdeling?
 • Går udvikling og projekter i stå på grund af magtkampe?
 • Vil du være bedre til at få dit team til at samarbejde?

Min erfaring som mediator har jeg overvejende fra det private erhvervsliv, hvor jeg har mæglet mellem to eller flere parter. Konflikterne har været en blanding af forskellige typer af konflikter såsom ledelses-, værdi-, personlige-, samarbejdes-, tværorganisatoriske konflikter eller konflikter som følge af organisationsændringer mv.

Ditlevsen Human Development skræddersyr og målrettet mediationsprocessen til jeres behov. I får hjælp og rådgivning til at finde den løsning, som alle kan acceptere. Conny Ditlevsen styrer processen og skaber dialog, for erfaringen viser, at det er jer selv, der i sidste ende har løsningen på netop jeres konflikt.

Søger du en effektiv karriereudvikling inden for organisationen

Mentoring er til den organisation eller leder, der søger karriereudvikling inden for organisationen. Processen medfører at vi nemmere tiltrækker, fastholder og udvikler ledere og specialister.

Mentoring er en investering i fremtiden. Mentoring er et udviklingssamarbejde mellem to personer, der har forskellige erfaring, hvor begge parter kan få ny læring, ny indsigt og personlig udvikling. Mentoring er synergi mellem to personer.

Hvad er Mentoring:

 • Mentoring har sit hjerte i læring og udvikling, primært ved eksperimentel læring
 • Mentoring er et unikt værktøj
 • At tage mere bevidste valg
 • Ressource tænkning og bevidst om vækstmuligheder
 • Personlige overgange og udvikling
 • Selvrefleksion, at kende dig selv bedre
 • At have større personlig energi og opleve mindre pres i forhold til ledelses- og ledelsesopgaver
 • At slippe af med begrænsende overbevisninger
 • Ny energi
 • Øget jobtilfredshed

Book et uforpligtende møde og høre mere om de muligheder som et mentorkoncept kan udvikle din virksomhed og organisation.