Persondata

PERSONDATA
FORORDNING / GDPR

Har du brug for hjælp til Persondataforordningen / GDPR? 

Jeg tilbyder små virksomheder en enkel proces, som består af 3 timers workshops , som har til formål at facilitere jeres proces for udarbejdelse af GDPR håndbog. Forløbet tilpasses jeres behov.

I får en skabelon at arbejde ud fra. Efterfølgende kan jeg gennemlæse jeres materiale.

Vi planlægger på forhånd, hvad I har brug for.

Har I implementeret  kravene til håndtering af persondata ifølge den ny Persondataforordning?

Den 25. maj 2018 trådte  Persondataforordningen i kraft. Den er også omtalt som ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR). Persondataforordningen er i høj grad en videreudvikling af de tidligere regler. Forskellen er, at nu forventes reglerne at blive håndhævet, og der kan udstedes kæmpe bøder. Herudover vil virksomhedens kunder og samarbejdspartnere ligeledes have et krav om, at datasikkerheden er på plads.

Jeg hjælper mindre virksomheder med håndtering af persondata, hvor jeg faciliterer med en enkel proces ved brug af workshops og arbejdsmøder. Formålet er at sætte jer i stand til at udarbejde jeres manual for persondatabeskyttelse.

Det er nemt at starte op, I får en skabelon at arbejde ud fra.
Forløbet strækker sig over minimum 3 halvdags workshops.

I håndterer selv IT-delen af datasikkerheden, som denne proces ikke omhandler. Jeg samarbejder med et IT-firma, hvis I har behov for denne support.

I et forløb af workshops vil I blive sat i stand til at udarbejde jeres Persondatabeskyttelses Håndbog / Compliance Håndbog. Den indeholder virksomhedens generelle oplysninger, procesbeskrivelser af forretningsgange, som indeholder personoplysninger, samt diverse dokumenter. F.eks.  persondatapolitik, samtykkeerklæringer, databehandleraftale etc.

Køreplan for workshops – til udarbejdelse af indhold i Compliance håndbogen:
1. Gennemgå
    a. Hvilke persondata har I? Gælder alle personer I har kontakt med.
    b. Hvor opbevarer I data?
    c. Vurdere hvilke data I har brug for fremadrettet
    d. I hvor lang tid har I brug for data
    e. Sikre I har styr på de data, I opbevarer og behandler
2. Beskrive arbejdsprocesserne
3. Udarbejde politikker
4. Udarbejde diverse dokumenter (samtykkeerklæringer, databehandleraftaler…)
5. I praksis følge processerne og politikkerne
6. Undervise medarbejderne i processerne
7. Håndhæve og dokumentere at de efterleves
8. Oprydning i eksisterende persondata

Jeg tilbyder små virksomheder en enkel proces med 3 timers workshops, minimum 3 stk. Herudover kan jeg tilbyde at kommentere på jeres materiale undervejs. Det tilrettelægges helt efter jeres behov.

Prisen afhænger af hvilken løsning, I har behov for.

Den meget selvkørende virksomhed, har blot brug for konceptet med 3 workshops og rammerne for at udarbejde egen Compliancebog. I driver selv fremdriften mellem de 3 workshops.

Virksomheden som behøver mere support til facilitering af yderligere workshops samt evt. gennemgang af jeres materiale.

Yderligere timer kan tilkøbes til
– Gennemlæsning af udkast til Compliancebog
– Udarbejdelse af afsnit til Compliancebog inkl. interview vedr. virksomhedens processer
– Udarbejdelse af virksomhedsspecifikke samtykkeerklæringer, databehandleraftaler, div. politikker etc.
– Andet efter aftale

Der er blandt andet disse tre gode grunde til, at gå i gang med implementering af Persondataforordningen:

1. Overblik over data kan give effektiviseringer. Implementeringen af GDPR giver et godt overblik over jeres processer samt en ensartet og mere effektiv omgang med persondata. Fremover er der færre data, man har lov til at opbevare.

2. Øget troværdighed i forhold til kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere i øvrigt. Fremover er det et ‘must’ at I kan informere medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere om, at I har styr på persondata.

3. Der vil blive udskrevet bøder af anselig størrelse til virksomheder, der ikke overholder lovgivningen. Ved overtrædelse kan der gives en bøde på op til 4% af den årlige, globale omsætning. Hertil kommer et eventuelt strafferetligt ansvar.

skal vi tage en snak?

Du er meget velkommen til at kontakte mig, så vi kan vende,
hvilke HR tiltag du og / eller din organisation har brug for.
Det er helt uforpligtende.

Jeg ser frem til at tale med dig.
conny@ditlevsen human development.dk

+45 2267 1000