HR ydelser

PROFESSIONELLE & BRUGBARE
HR YDELSER & GDPR

Du får såvel økonomisk som menneskelig vækst med den rette HR support, HR procesfacilitering og HR Udvikling & Coaching.

For at skabe en succesfuld forretning / virksomhed, kræver det enighed om de ledelsesmæssige principper og værdier, samt at fokus på sammenhængskraften, helheden, samarbejdet og udvikling af såvel virksomhed som medarbejdere og enkeltpersoner.

Jeg supportere en enkel  implementering af Persondatalovgivningen.

Har du spørgsmål så hold dig endelig ikke tilbage, ring til mig på telefon 2267 1000. Jeg glæder mig til at høre fra dig

HR SUPPORT

Med en fast HR Partner tilknyttet jeres organisation – får I jeres ’HR-go-to-person’. I får HR sparring, support og dermed får I såvel en større sikkerhed for at tage de optimale strategiske beslutninger som praktisk udførelse af HR opgaverne.

HR er gradvist blevet en tung disciplin med en mange specialiserede områder. Jo større virksomheder, jo flere medarbejdere, og jo flere af HR disciplinerne kommer i spil.

Ditlevsen Human Development har mange års erfaring indenfor tiltrækning, rekruttering, fastholdelse, udvikling og afvikling af medarbejdere, og derfor kan I altid føle jer i trygge hænder.

Ved at indgå en eksklusiv samarbejdsaftale får du og din organisation en fast HR partner tilknyttet, som I altid kan kontakte for sparring indenfor relevante HR-områder.

I er således kun en mail eller et telefonopkald væk fra den optimale HR rådgivning og support.

HR Support & Assistance er for virksomheder der ønsker

 • HR-ad hoc hjælp til enkeltstående, afgrænsede opgaver, når man pludselig står over for en personalemæssig udfordring.
 • At have en fast samarbejdspartner på HR-området, men som ikke har grundlag for selv at ansætte en HR-konsulent.
 • Varetaget al personalearbejdet i virksomheden. Det betyder, at jeg deltager i både det personalestrategiske arbejde og i alt det praktiske. Jeg kommer fast på virksomheden en eller flere dage om ugen.

Arbejdet foregår både ude hos virksomheden og via telefon og mail. Ditlevsen Human Development er fleksibel og til rådighed, når behovet er der.

Processen: Fastlægges efter behov og efter aftale.

Pris: Afhænger af den valgte løsning

 • Ad hoc opgaver udarbejdes specificerede tilbud eller efter en fast timesats
 • Fast HR samarbejdspartner afregnes efter forbrug med fast timesats eller klippekort
 • Fast ugentlig HR afregnes med en fast månedlig pris – jo flere dage jo billigere

Tidsforbrug: I kan til enhver tid følge med i timeforbruget. Der udarbejdes en oversigt over de aktiviteter, som indgår i opgaven, et tidsoverslag og det aktuelle tidsforbrug. I har således til enhver tid det fornødne overblik.

Alle aftaler indgås skriftligt, så begge parter får afstemt deres forventninger. I forløbet vil der blive lagt vægt på løbende afrapportering således, at virksomhedens ledelse kender til opgavens fremdrift og resultater.

Med HR Rådgivning & Sparring får du effektive og kompetente opgave- og problemløsninger – ikke lange udredninger og analyser. I mødet med mig får I en erfaren HR sparringspartner. Jeg kan indgå i jeres ledelsesteam og/eller coache og rådgive direktører og ledere i organisations- og ledelsesudvikling. 

Øjnene udefra… kan bidrage med værdifuld sparring, når den rigtige løsning skal findes. For ledelse i en virksomhed kan det være yderst værdifuldt at have ”øjnene udefra” med som sparringspartner. Den eksterne vinkel giver grundlag for at diskutere problemstillinger og udfordringer – nøgternt og forretningsorienteret.

Ditlevsen Human Development er forretningsdrevet, og ser ikke HR som et mål i sig selv, men et middel til at udvikle organisationen og realisere forretningsstrategierne. Rådgivning og sparringen er med et at skabe løsninger og resultater fra det strategiske til det operationelle niveau. Jeg har med fokus på forretningen omsat koncern- og virksomhedsstrategi til HR-strategi og handlingsplaner og har med stor succes implementeret konkrete HR initiativer. Optimale HR strategier er realistiske, indgribende og de udmønter sig i konkrete handlinger samt ændret adfærd. 

I spændingsfeltet mellem HR og forretning findes vejen til bedre resultater. Find frem til det rigtige indhold i de HR-processer, der bedst understøtter de mål, som I skal nå. F.eks. personalepolitikker, udviklingssamtaler, sygefraværssamtaler, uddannelsesprogrammer, kompetenceudvikling, m.v.

Book et uforpligtende møde og find ud af hvad HR rådgivning og sparring kan give dig.

Har I brug for en ny specialist eller leder og mangler ressourcerne til at gennemføre en rekrutteringsproces? Så overlad rekrutteringen til Ditlevsen Human Development og få den helt rigtige kandidat til jobbet.

Rekrutteringsprocessen starter med udarbejdelse af en velovervejet jobanalyse, som indeholder jobbeskrivelse samt jobprofil.

For at sikre et godt match mellem jobkravene og kandidaternes personprofil, gennemfører slutkandidaterne personlighedstest, og får en tilbagemelding på deres personprofil i et dybdegående interview. Mit primære testværktøj er People Test Person (PTP).

Jeg tilbyder en rekrutteringspakke, som indeholder: 

Opstart
– Gennemgang hos jer af kandidatprofil, jobbeskrivelse, rekrutteringsforløb og betingelser

Søgeproces
– Søgeproces påbegyndes via jobopslag, LinkedIn, Facebook, Jobindex etc.
– QuickApply anvendes til E-rekruttering
– Profiler inviteres
– Ansøgninger screenes
– Liste med topkandidaterne diskuteres med jer
– Interview og personlighedstest af bedst egnede kandidater
– Kandidatpræsentation på finalekandidater
– Dato for samtaler aftales, koordineres og gennemføres
– Referencer indhentes på den/de kandidater, som ønskes ansat.

Ansættelse
– Jeg deltager ved interview af finalekandidater, rådgivning og sparring
-I tager beslutning om ansættelse af kandidater og forhandler vilkår
– Jeg giver afslag til ikke ansatte ansøgere
– Jeg følger op efter 14 dages ansættelse. Både i forhold til virksomheden og kandidaten.

Indenfor HR-jura og ansættelsesret kan være ganske svært at holde styr på alle reglerne

Personalejura er en samlet betegnelse for de love og reguleringer, der påvirker forholdet mellem arbejdstager og arbejdsgiver, samt de kollektive reguleringer af dette forhold.

Jeg kan hjælpe dig med dagligdagens juridiske udfordringer relateret til din HR-funktion og dine medarbejdere – jeg svarer hurtigt og i korte vendinger, så det er til at forstå. Jeg assisterer dig med alt i forhold til medarbejdere, personale, ansættelseskontrakter og ansættelsesret til priser, der ligger under gængse advokathonorarer.

Få hjælp til at forstå alle juridiske aspekter vedrørende HR. Du får hands-on jura forklaret med bullets og evt. handleplaner, der er til at forstå.

Du kan få hjælp til en gennemgang af jeres ansættelseskontrakter eller skal du afskedige en medarbejder og ønsker du at sikre, det gøres efter gældende regler.

Book et uforpligtende møde og få en idé om hvad kan personalejuridisk rådgivning give dig.

HR PROCESFACILITERING

Forestil dig den effektivitet, samhørighed og det drive, der opstår, når alle i virksomheden bevæger sig i samme retning. Sådan en virksomhedskultur opstår ikke af sig selv, men er en synergi, der skal skabes aktivt gennem strategisk funderet faglig og personlig udvikling af ledere og medarbejdere.

Virksomheden er summen af dens medarbejdere. Derfor er menneskelig og faglig udvikling en naturlig del af virksomhedens økonomiske vækst. Mit mål er at bidrage til at give din virksomhed denne balance. Forestil dig, hvad der sker, når virksomheden skaber vækst på tillid, ansvar, engagement og kompetencer!

Lykkes med dine forandringsprocesser, workshops, kompetenceudvikling, teambuilding gennem brug af en professionel facilitator.

Som facilitator gennemfører og skaber jeg meningsfulde og engagerede processer med henblik på at øge effektiviteten samt motivationen blandt ledere og/eller medarbejdere.

Det kan være overvældende at skulle designe og afholde målrettede og værdiskabende processer. Ditlevsen Human Developments mål er, at du når dine mål og resultater hurtigere og bedre gennem samarbejdet med mig.

Jeg er altid tilgængelig for et uforpligtende afklarende møde, enten på telefon eller i din virksomhed eller organisation. På mødet går vi i dialog om muligheden for, at Ditlevsen Human Development i tæt samarbejde med dig planlægger, faciliterer og følger op på dine forandringsprocesser, workshops, kompetenceudvikling, teambuilding etc.

Sådan lykkes dine forandringsprocesser og I kommer sikkert igennem med virksomhedens / organisationens omstruktureringer, ændringer i driften og andre typer forandringer, som er blevet et grundvilkår på de fleste arbejdspladser.

Uforudsigelighed kan skabe en mere generel utryghed blandt medarbejderne i forhold til fremtiden. Det psykiske arbejdsmiljø kan ligeledes blive sat under pres, fordi opgavemængden kan stige under selve forandringen grundet det ekstra arbejde, som implementeringen af forandringen giver.

Forandringer også være afsæt for en positiv udvikling for både medarbejdere og hele arbejdspladsen. Da det kan skabe faglig udvikling, engagerede medarbejdere og en øget jobtilfredshed, men det afhænger både af, hvad forandringen handler om, og hvordan den planlægges, gennemføres og forankres.

Ditlevsen Human Development tilbyder hjælp til at høste de positive gevinster og samtidig reducere stress og sikre medarbejdernes sundhed og trivsel både før, under og efter forandringer.

Book et uforpligtende møde og indgå I dialog om

 • Rådgivning og support til at forankre forandringer i organisationen
 • Implementere en ny måde at arbejde på
 • Står overfor en fusion eller omorganisering
 • Eller…

Vil du gerne fastholde dygtige medarbejdere?  Har I brug for en teamanalyse?

Teambuilding til den leder der ønsker støtte til “opbygning af samarbejde” i et team. Aktiviteterne jeg laver, kan være organisationsnære aktiviteter dette kan f.eks. være effektive møder, virksomheds værdier eller integrations teambuilding.  Eller aktiviteter uden for organisationens virkeområde, forskellige samarbejdsøvelser med efterfølgende refleksion i forhold til det daglige arbejde.

Jeg bidrager til problemløsning i et team. Det kan være i forbindelse med at optimere samarbejdet på arbejdspladsen, det kan være i projektteams, eller tværorganisatorisk. Teamet arbejder frem mod fælles opgaver og fælles målsætning. Målet er at forbedre effektiviteten, motivationen og samhørigheds følelsen.

Brug kompetenceudvikling og workshop til at cementere ny viden eller nye mål med en effektiv workshop eller kompetenceudviklingsforløb?

Workshop facilitering omhandler organisationsnære emner. Dette kan f.eks. være om mål, strategier eller handlingsplaner. I en workshop kræver det effektiv facilitering for at holde deltagerne fanget så de arbejder koncentreret og praktisk om at løse en specifik opgave.

Min erfaring i håndtering af disse processer, gør at alle bliver en del af processen og deltager aktivt.

Kompetenceudvikling til den virksomhed eller organisation der har brug for nye og stærke kompetencer. En kompetence er en persons evne til eller færdighed i at udføre handlinger. I uddannelsesmæssig sammenhæng taler man om formelle eller faglige kompetencer. Kompetencer erhverves ikke alene i uddannelsesmæssig sammenhæng, men også gennem den rette job træning eller coaching.

Kundskab er en forudsætning for at handle klogt… i læringsmæssig og psykologisk sammenhæng skal kompetence forstås sammen med potentiale på den ene side og præstation på den anden side.

Book et uforpligtende møde og få en dialog om udviklingen af ledere og medarbejdere, og dermed din virksomhed eller organisation.

HR UDVIKLING & COACHING

Jeg tilbyder personlig udvikling samt team- og organisationsudvikling fra det strategiske til det operationelle niveau. Jeg arbejder proces- og løsningsorienteret for at lykkes med det bedste resultat for både organisation og individet. Det gælder uanset om det er mentoring, mediation, coaching eller outplacement opgaver .

I undervisnings situationer såvel som i coaching sessioner bruger jeg min intuition og ”klar-følelse” til at gøre opmærksom på blinde pletter såvel som til at samle trådene til et tema. Det giver en følelse af at blive set og forstået samt styrker undervisning og coaching.

Jeg lægger vægt på at være inspirerende, bringe håb og klarhed og er begejstret for at udvikle den enkeltes muligheder for at flytte grænserne og få nye muligheder for handling.

Savner du udvikling af din ledelsesstil?
Vil du performe uden at brænde ud?
Er der noget, der skygger for din arbejdsglæde?

Executive Coaching til ledere og medarbejdere på alle niveauer i en organisation eller for privat personer, der ønsker ny erkendelse, nye handlemåder og personlig udvikling. Jeg bidrager til øget selvindsigt, opbygning og fornyelse af identitet, udvikling af styrker og talenter. Dette sker bl.a. igennem identifikation og udvikling af den enkeltes potentialer, forbedring af livskvalitet og realisering af drømme. Den enkelte coaches til at tage et personligt ansvar og træffe bæredygtige beslutninger.

Coaching foregår typisk ansigt til ansigt med opfølgende samtaler på telefonen.

Min coaching tilgang: Jeg er nysgerrig og interesseret i kundens historie, og jeg behandler ham / hende med ærlighed, autenticitet og ægthed.

De bløde færdigheder er grundlæggende i min coachingadfærd. Jeg coacher med fokus på at udvide bevidstheden og skabe refleksion, der fører til nye indsigter og handlinger. Min tilgang er direkte, ærlig og konfronterende, med den rette mængde støtte, når det er nødvendigt. Min stil er Gestalt-baseret, som tilbyder en holistisk tilgang til udvikling inkl. sind og følelser. Jeg bruger ofte som en grund til at coaching modellen GROW, hvor jeg arbejder personorienteret med løsningsfokus. Hvis jeg er enig med klienten, kan jeg skifte mellem coaching og sparring i en session, hvis jeg føler det kan øge læringsprocessen.

Er du stresset eller på kanten af at være stresset, ønsker du stress hjælp eller bare større balance i dit liv?

Årsager til stress og sygefravær er forskellige fra person til person. Jeg har en solid værktøjskasse og mangeårig erfaring med at dæmme op for disse årsager og støtte medarbejdere og ledere til nye tanke- og handlemønstre, der giver større trivsel.

Stress er ikke en sygdom, men en reaktion på belastnings tilstand. Det er en fysiologisk reaktion, der gør kroppen i stand til at yde sit maksimum. Kortvarig stress kan være positivt, fordi det kan virke motiverende med stimulerende udfordringer. Men langvarig stress kan føre til nedsat funktionsevne, andre sygdomme og nødvendiggøre en sygemelding.

Stress er en normal reaktion, der opstår, når kravene overstiger ressourcerne. Hvis en person oplever ikke at kunne håndtere de krav, der stilles, og samtidig ikke føler, at situationen kan ændres, øges risikoen for stress. Det betyder, at alle kan få stress, hvis de føler sig meget belastet igennem længere tid. Hvad der udgør en belastning varierer fra person til person, men det kan være stort arbejdspres, stramme deadlines og mange afbrydelser.

Et spadestik dybere: Hvad er det for et problem, som stress-relateret sygefravær f.eks. bliver et svar på?

 1. Udefrakommende belastninger – politiske målsætninger, bundlinje, systemimplementeringer…
 2. Individets tænkning – følelser eller tænkning
 3. Moralsk konflikt – uoverensstemmelse mellem det, vi gerne vil gøre og det, vi skal udføre.

Forebyggelse og italesættelse af stress er en god investering, både nu og i fremtiden, da stress er kommet for at blive, stress er dyrt og stress er svært at tale om. Men hvis stress skal forebygges, kræver det, at hele organisationen bliver klædt ordentligt på til at tage hul på den svære samtale eller at den enkelte får den rigtige individuelle støtte.

Konflikter og samarbejde er adskilte størrelser, men der i mod dele af samme proces.

Det vil sige, når jeres virksomhed er i stand til at løse de daglige konflikter, vil samarbejdet blive styrket sammen med jeres konkurrenceevne.

Konflikter er uundgåelige – men som leder har du ansvar for, at konflikterne ikke ignoreret, men at de bliver behandlet. Du skal håndtere uoverensstemmelser, så begge parter føler sig mødt og imødekommet.

Mediation bygger på at få folk til at samarbejde ved diversitet og uenighed:

 • En tankegang og en systemisk metode til at knytte relationer mellem mennesker – Når det er vigtigere, hvad vi kan sammen end hver for sig
 • Mediation løser uenighed og konflikter i en defineret og åben proces, hvor alle parter kan give udtryk for deres forskellige behov og interesser for derefter i et konstruktivt og styret samarbejde at nå frem til den aftale, der bedst varetager samtlige interesser

Mediation er gavnligt i forhold til både store og små konflikter, da selv ”små” konflikter kan være belastende for alle parter.

 • Bruger I for meget tid og energi på håndtering af konflikter og problemer i din virksomhed, organisation eller afdeling?
 • Går udvikling og projekter i stå på grund af magtkampe?
 • Vil du være bedre til at få dit team til at samarbejde?

Min erfaring som mediator har jeg overvejende fra det private erhvervsliv, hvor jeg har mæglet mellem to eller flere parter. Konflikterne har været en blanding af forskellige typer af konflikter såsom ledelses-, værdi-, personlige-, samarbejdes-, tværorganisatoriske konflikter eller konflikter som følge af organisationsændringer mv.

Ditlevsen Human Development skræddersyr og målrettet mediationsprocessen til jeres behov. I får hjælp og rådgivning til at finde den løsning, som alle kan acceptere. Conny Ditlevsen styrer processen og skaber dialog, for erfaringen viser, at det er jer selv, der i sidste ende har løsningen på netop jeres konflikt.

Søger du en effektiv karriereudvikling inden for organisationen

Mentoring er til den organisation eller leder, der søger karriereudvikling inden for organisationen. Processen medfører at vi nemmere tiltrækker, fastholder og udvikler ledere og specialister.

Mentoring er en investering i fremtiden. Mentoring er et udviklingssamarbejde mellem to personer, der har forskellige erfaring, hvor begge parter kan få ny læring, ny indsigt og personlig udvikling. Mentoring er synergi mellem to personer.

Hvad er Mentoring:

 • Mentoring har sit hjerte i læring og udvikling, primært ved eksperimentel læring
 • Mentoring er et unikt værktøj
 • At tage mere bevidste valg
 • Ressource tænkning og bevidst om vækstmuligheder
 • Personlige overgange og udvikling
 • Selvrefleksion, at kende dig selv bedre
 • At have større personlig energi og opleve mindre pres i forhold til ledelses- og ledelsesopgaver
 • At slippe af med begrænsende overbevisninger
 • Ny energi
 • Øget jobtilfredshed

Book et uforpligtende møde og høre mere om de muligheder som et mentorkoncept kan udvikle din virksomhed og organisation.

Vil du hjælpe en afskediget medarbejder godt videre?

For den leder eller organisation, der ønsker at støtte opsagte medarbejdere.

Outplacement til genplacering af opsagte medarbejdere, tilpasset den enkeltes situation og behov. Erfaringen fra outplacement og fra rekrutteringsprocessen giver evnen til at se jobs både fra den jobsøgendes perspektiv og fra den rekrutternes perspektiv.

Jeg bruger empati til at hjælpe kandidaten med at give dem håb og finde ind til, hvad de brænder for.

Jeg udfører alle outplacement opgaver i samarbejde med FK Select A/S. (www.fkselect.dk)

PERSONDATA

Har du brug for hjælp til Persondataforordningen / GDPR? 

Jeg tilbyder små virksomheder en enkel proces, som består af 3 timers workshops , som har til formål at facilitere jeres proces for udarbejdelse af GDPR håndbog. Forløbet tilpasses jeres behov.

I får en skabelon at arbejde ud fra. Efterfølgende kan jeg gennemlæse jeres materiale.

Vi planlægger på forhånd, hvad I har brug for.

Er I opdateret til Persondataforordningen/GDPR?

Den 25. maj 2018 trådte  Persondataforordningen i kraft. Den er også omtalt som ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR). Persondataforordningen er i høj grad en videreudvikling af de tidligere regler. Forskellen er, at nu forventes reglerne at blive håndhævet, og der kan udstedes kæmpe bøder. Herudover vil virksomhedens kunder og samarbejdspartnere ligeledes have et krav om, at datasikkerheden er på plads.

Jeg hjælper mindre virksomheder med håndtering af persondata, hvor jeg faciliterer med en enkel proces ved brug af workshops og arbejdsmøder. Formålet er at sætte jer i stand til at udarbejde jeres manual for persondatabeskyttelse.

Det er nemt at starte op, I får en skabelon at arbejde ud fra.
Forløbet strækker sig over minimum 3 halvdags workshops.

I håndterer selv IT-delen af datasikkerheden, som denne proces ikke omhandler. Jeg samarbejder med et IT-firma, hvis I har behov for denne support.

I et forløb af workshops vil I blive sat i stand til at udarbejde jeres Persondatabeskyttelses Håndbog / Compliance Håndbog. Den indeholder virksomhedens generelle oplysninger, procesbeskrivelser af forretningsgange, som indeholder personoplysninger, samt diverse dokumenter. F.eks.  persondatapolitik, samtykkeerklæringer, databehandleraftale etc.

Køreplan for workshops – til udarbejdelse af indhold i Compliance håndbogen:
1. Gennemgå
    a. Hvilke persondata har I? Gælder alle personer I har kontakt med.
    b. Hvor opbevarer I data?
    c. Vurdere hvilke data I har brug for fremadrettet
    d. I hvor lang tid har I brug for data
    e. Sikre I har styr på de data, I opbevarer og behandler
2. Beskrive arbejdsprocesserne
3. Udarbejde politikker
4. Udarbejde diverse dokumenter (samtykkeerklæringer, databehandleraftaler…)
5. I praksis følge processerne og politikkerne
6. Undervise medarbejderne i processerne
7. Håndhæve og dokumentere at de efterleves
8. Oprydning i eksisterende persondata

Jeg tilbyder små virksomheder en enkel proces med 3 timers workshops, minimum 3 stk. Herudover kan jeg tilbyde at kommentere på jeres materiale undervejs. Det tilrettelægges helt efter jeres behov.

Prisen afhænger af hvilken løsning, I har behov for.

Den meget selvkørende virksomhed, har blot brug for konceptet med 3 workshops og rammerne for at udarbejde egen Compliancebog. I driver selv fremdriften mellem de 3 workshops.

Virksomheden som behøver mere support til facilitering af yderligere workshops samt evt. gennemgang af jeres materiale.

Yderligere timer kan tilkøbes til
– Gennemlæsning af udkast til Compliancebog
– Udarbejdelse af afsnit til Compliancebog inkl. interview vedr. virksomhedens processer
– Udarbejdelse af virksomhedsspecifikke samtykkeerklæringer, databehandleraftaler, div. politikker etc.
– Andet efter aftale

Der er blandt andet disse tre gode grunde til, at gå i gang med implementering af Persondataforordningen:

 1. Overblik over data kan give effektiviseringer. Implementeringen af GDPR giver et godt overblik over jeres processer samt en ensartet og mere effektiv omgang med persondata. Fremover er der færre data, man har lov til at opbevare.
 2. Øget troværdighed i forhold til kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere i øvrigt. Fremover er det et ‘must’ at I kan informere medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere om, at I har styr på persondata.
 3. Der vil blive udskrevet bøder af anselig størrelse til virksomheder, der ikke overholder lovgivningen. Ved overtrædelse kan der gives en bøde på op til 4% af den årlige, globale omsætning. Hertil kommer et eventuelt strafferetligt ansvar.

Har du brug for uforpligtende og kvalificeret sparring?

Det koster dig ikke noget at indlede en dialog med mig om, hvordan du kunne få løst dine behov for HR Support, HR procesfacilitering, HR Udvikling & Coaching eller inden for implementering af Persondatalovgivningen.

+45 2267 1000