HR Support & Assistance

HR SUPPORT

Med en fast HR Partner tilknyttet jeres organisation får I  jeres egen ’HR-go-to-person’. I får HR sparring og support og dermed en større sikkerhed for at træffe optimale  beslutninger såvel som praktisk  udførelse af HR opgaverne.

Når virksomheden vokser bliver der stillet større krav til at kunne håndtere flere HR discipliner. Derfor kan der være brug for fleksibelt at få tilknyttet HR ressourcer.

Ditlevsen Human Development har mange års erfaring indenfor tiltrækning, rekruttering, fastholdelse, udvikling og afvikling af medarbejdere, og derfor kan I altid føle jer i trygge hænder.

HR Support & Assistance er for virksomheder der ønsker

  • HR-ad hoc hjælp til enkeltstående, afgrænsede opgaver, når man pludselig står over for en personalemæssig udfordring.
  • At have en fast samarbejdspartner på HR-området, men som ikke har grundlag for selv at ansætte en HR-konsulent.
  • Varetaget al personalearbejdet i virksomheden. Det betyder, at jeg deltager i både det personalestrategiske arbejde og i alt det praktiske. Jeg kommer fast på virksomheden en eller flere dage om ugen.

Arbejdet foregår både ude hos virksomheden og via telefon og mail. Ditlevsen Human Development er fleksibel og til rådighed, når behovet er der.

Processen: Fastlægges efter behov og efter aftale.

Pris: Afhænger af den valgte løsning

  • Ad hoc opgaver udarbejdes specificerede tilbud eller efter en fast timesats
  • Fast HR samarbejdspartner afregnes efter forbrug med fast timesats eller klippekort
  • Fast ugentlig HR afregnes med en fast månedlig pris – jo flere dage jo billigere

Tidsforbrug: I kan til enhver tid følge med i timeforbruget. Der udarbejdes en oversigt over de aktiviteter, som indgår i opgaven, et tidsoverslag og det aktuelle tidsforbrug. I har således til enhver tid det fornødne overblik.

Alle aftaler indgås skriftligt, så begge parter får afstemt deres forventninger. I forløbet vil der blive lagt vægt på løbende afrapportering således, at virksomhedens ledelse kender til opgavens fremdrift og resultater.

Med HR Rådgivning & Sparring får du effektive og kompetente opgave- og problemløsninger – ikke lange udredninger og analyser. I mødet med mig får I en erfaren HR sparringspartner. Jeg kan indgå i jeres ledelsesteam og/eller coache og rådgive direktører og ledere i organisations- og ledelsesudvikling. 

Øjnene udefra… kan bidrage med værdifuld sparring, når den rigtige løsning skal findes. For ledelse i en virksomhed kan det være yderst værdifuldt at have ”øjnene udefra” med som sparringspartner. Den eksterne vinkel giver grundlag for at diskutere problemstillinger og udfordringer – nøgternt og forretningsorienteret.

Ditlevsen Human Development er forretningsdrevet, og ser ikke HR som et mål i sig selv, men et middel til at udvikle organisationen og realisere forretningsstrategierne. Rådgivning og sparringen er med et at skabe løsninger og resultater fra det strategiske til det operationelle niveau. Jeg har med fokus på forretningen omsat koncern- og virksomhedsstrategi til HR-strategi og handlingsplaner og har med stor succes implementeret konkrete HR initiativer. Optimale HR strategier er realistiske, indgribende og de udmønter sig i konkrete handlinger samt ændret adfærd. 

I spændingsfeltet mellem HR og forretning findes vejen til bedre resultater. Find frem til det rigtige indhold i de HR-processer, der bedst understøtter de mål, som I skal nå. F.eks. personalepolitikker, udviklingssamtaler, sygefraværssamtaler, uddannelsesprogrammer, kompetenceudvikling, m.v.

Book et uforpligtende møde og find ud af hvad HR rådgivning og sparring kan give dig.

Har I brug for en ny specialist eller leder og mangler ressourcerne til at gennemføre en rekrutteringsproces? Så overlad rekrutteringen til Ditlevsen Human Development og få den helt rigtige kandidat til jobbet.

Rekrutteringsprocessen starter med udarbejdelse af en velovervejet jobanalyse, som indeholder jobbeskrivelse samt jobprofil.

For at sikre et godt match mellem jobkravene og kandidaternes personprofil, gennemfører slutkandidaterne personlighedstest, og får en tilbagemelding på deres personprofil i et dybdegående interview. Mit primære testværktøj er People Test Person (PTP).

Jeg tilbyder en rekrutteringspakke, som indeholder: 

Opstart
– Gennemgang hos jer af kandidatprofil, jobbeskrivelse, rekrutteringsforløb og betingelser

Søgeproces
– Søgeproces påbegyndes via jobopslag, LinkedIn, Facebook, Jobindex etc.
– QuickApply anvendes til E-rekruttering
– Profiler inviteres
– Ansøgninger screenes
– Liste med topkandidaterne diskuteres med jer
– Interview og personlighedstest af bedst egnede kandidater
– Kandidatpræsentation på finalekandidater
– Dato for samtaler aftales, koordineres og gennemføres
– Referencer indhentes på den/de kandidater, som ønskes ansat.

Ansættelse
– Jeg deltager ved interview af finalekandidater, rådgivning og sparring
-I tager beslutning om ansættelse af kandidater og forhandler vilkår
– Jeg giver afslag til ikke ansatte ansøgere
– Jeg følger op efter 14 dages ansættelse. Både i forhold til virksomheden og kandidaten.

Tidsplan
– 4-8 uger afhængig af situationen

Indenfor HR-jura og ansættelsesret kan være ganske svært at holde styr på alle reglerne

Personalejura er en samlet betegnelse for de love og reguleringer, der påvirker forholdet mellem arbejdstager og arbejdsgiver, samt de kollektive reguleringer af dette forhold.

Jeg kan hjælpe dig med dagligdagens juridiske udfordringer relateret til din HR-funktion og dine medarbejdere – jeg svarer hurtigt og i korte vendinger, så det er til at forstå. Jeg assisterer dig med alt i forhold til medarbejdere, personale, ansættelseskontrakter og ansættelsesret til priser, der ligger under gængse advokathonorarer.

Få hjælp til at forstå alle juridiske aspekter vedrørende HR. Du får hands-on jura forklaret med bullets og evt. handleplaner, der er til at forstå.

Du kan få hjælp til en gennemgang af jeres ansættelseskontrakter eller skal du afskedige en medarbejder og ønsker du at sikre, det gøres efter gældende regler.

Book et uforpligtende møde og få en idé om hvad kan personalejuridisk rådgivning give dig.

Skal vi tage en snak?

Du er meget velkommen til at kontakte mig, så vi kan vende,
hvilke HR tiltag du og / eller din organisation har brug for.
Det er helt uforpligtende.

Jeg ser frem til at tale med dig.
conny@ditlevsen human development.dk

+45 2267 1000