HR Procesfacilitering

HR PROCES FACILITERING

Forestil dig den effektivitet, samhørighed og det drive, der opstår, når alle i virksomheden bevæger sig i samme retning. Sådan en virksomhedskultur opstår ikke af sig selv, men er en synergi, der skal skabes aktivt gennem strategisk funderet faglig og personlig udvikling af ledere og medarbejdere.

Virksomheden er summen af dens medarbejdere. Derfor er menneskelig og faglig udvikling en naturlig del af virksomhedens økonomiske vækst. Mit mål er at bidrage til at give din virksomhed denne balance og skabe baseret på vækst på tillid, ansvar, engagement og kompetencer!

Lykkes med dine forandringsprocesser, workshops, kompetenceudvikling, teambuilding gennem brug af en professionel facilitator.

Som facilitator gennemfører og skaber jeg meningsfulde og engagerede processer med henblik på at øge effektiviteten samt motivationen blandt ledere og/eller medarbejdere.

Det kan være overvældende at skulle designe og afholde målrettede og værdiskabende processer. Ditlevsen Human Developments mål er, at du når dine mål og resultater hurtigere og bedre gennem samarbejdet med mig.

Jeg er altid tilgængelig for et uforpligtende afklarende møde, enten på telefon eller i din virksomhed eller organisation. På mødet går vi i dialog om muligheden for, at Ditlevsen Human Development i tæt samarbejde med dig planlægger, faciliterer og følger op på dine forandringsprocesser, workshops, kompetenceudvikling, teambuilding etc.

Sådan lykkes dine forandringsprocesser og I kommer sikkert igennem med virksomhedens / organisationens omstruktureringer, ændringer i driften og andre typer forandringer, som er blevet et grundvilkår på de fleste arbejdspladser.

Uforudsigelighed kan skabe en mere generel utryghed blandt medarbejderne i forhold til fremtiden. Det psykiske arbejdsmiljø kan ligeledes blive sat under pres, fordi opgavemængden kan stige under selve forandringen grundet det ekstra arbejde, som implementeringen af forandringen giver.

Forandringer også være afsæt for en positiv udvikling for både medarbejdere og hele arbejdspladsen. Da det kan skabe faglig udvikling, engagerede medarbejdere og en øget jobtilfredshed, men det afhænger både af, hvad forandringen handler om, og hvordan den planlægges, gennemføres og forankres.

Ditlevsen Human Development tilbyder hjælp til at høste de positive gevinster og samtidig reducere stress og sikre medarbejdernes sundhed og trivsel både før, under og efter forandringer.

Book et uforpligtende møde og indgå I dialog om

  • Rådgivning og support til at forankre forandringer i organisationen
  • Implementere en ny måde at arbejde på
  • Står overfor en fusion eller omorganisering
  • Eller…

Vil du gerne fastholde dygtige medarbejdere?  Har I brug for en teamanalyse?

Teambuilding til den leder der ønsker støtte til “opbygning af samarbejde” i et team. Aktiviteterne jeg laver, kan være organisationsnære aktiviteter dette kan f.eks. være effektive møder, virksomheds værdier eller integrations teambuilding.  Eller aktiviteter uden for organisationens virkeområde, forskellige samarbejdsøvelser med efterfølgende refleksion i forhold til det daglige arbejde.

Jeg bidrager til problemløsning i et team. Det kan være i forbindelse med at optimere samarbejdet på arbejdspladsen, det kan være i projektteams, eller tværorganisatorisk. Teamet arbejder frem mod fælles opgaver og fælles målsætning. Målet er at forbedre effektiviteten, motivationen og samhørigheds følelsen.

Brug kompetenceudvikling og workshop til at cementere ny viden eller nye mål med en effektiv workshop eller kompetenceudviklingsforløb?

Workshop facilitering omhandler organisationsnære emner. Dette kan f.eks. være om mål, strategier eller handlingsplaner. I en workshop kræver det effektiv facilitering for at holde deltagerne fanget så de arbejder koncentreret og praktisk om at løse en specifik opgave.

Min erfaring i håndtering af disse processer, gør at alle bliver en del af processen og deltager aktivt.

Kompetenceudvikling til den virksomhed eller organisation der har brug for nye og stærke kompetencer. En kompetence er en persons evne til eller færdighed i at udføre handlinger. I uddannelsesmæssig sammenhæng taler man om formelle eller faglige kompetencer. Kompetencer erhverves ikke alene i uddannelsesmæssig sammenhæng, men også gennem den rette job træning eller coaching.

Kundskab er en forudsætning for at handle klogt… i læringsmæssig og psykologisk sammenhæng skal kompetence forstås sammen med potentiale på den ene side og præstation på den anden side.

Book et uforpligtende møde og få en dialog om udviklingen af ledere og medarbejdere, og dermed din virksomhed eller organisation.

Skal vi tage en snak?

Du er meget velkommen til at kontakte mig, så vi kan vende,
hvilke HR tiltag du og / eller din organisation har brug for.
Det er helt uforpligtende.

Jeg ser frem til at tale med dig.
conny@ditlevsen human development.dk

+45 2267 1000