Din tjekliste til de første 100 dage i jobbet som leder

Din tjekliste til de første 100 dage i jobbet som leder

Tjekliste – brug den som huskeliste og inspiration

Du kan have et bud på din  
– Ledelse
– Samarbejde
– Udvikling
– Tilgang (f.eks. nysgerrig, ydmyg og respekt)

For at sikre hensigtsmæssig drift, kan nogle gennemgående dagsordner kan være
– Organisation
– Opgaver
– Medarbejdere
– Relationer
– Udfordringer

Egen leder
– Drøfte samarbejdsformen
– Lytte til relevante erfaringer og råd
– Afklare egne beføjelser
– Afklare rapporteringsbehov
– Afklare evt. kommandoveje i den nye organisation (linje, stab, matrix og projektorganisation)
– Drøfte fremadrettet sparring
– Drøfte områder som jeg – qua-min-baggrund/erfaring – kunne byde ind med noget specifikt, som er værdifuldt for organisationen

Interessenter
I virksomheden
– Lederfora
– Andre enheder / funktioner
– Medarbejdere i afdelingen/enheden
– Eksterne leverandører
– Etc.

Aktiviteter
Orienteringsmøder i afdelingen
– Besøge alle lokaliteter
– Lære flest mulige medarbejdere bedst muligt at kende
– Se de fysiske rammer med egne øjne
– Blive orienteret om de aktiviteter, der foregår det konkrete sted
– Danne mig et indtryk af den lokale stemning og herunder trivsel
– Blive orienteret som det pågældende steds relationer
– Blive orienteret om det aktuelle og forventede udfordringer
– I forbindelse med senere besøg at følge op på ovenstående

1:1 møder med medarbejdere
– Om opgaver, motivation, udfordringer samt gensidige forventninger

1:1 møder med lederkolleger
– Skabe fundamentet for et godt samarbejde
– Fælles mål og strategi
– Få kendskab til yderligere nøgle-dokumenter
– Din egen rolle i forbindelse med strategi og udvikling
– Fælles udfordringer
– Individuelle udfordringer, etc.
– Forventningsafstemning

Sætte mig ind i retningslinjer, procedurer og prioriteter

Deltage i ledermøder aktiviteter

Time-to-think
I din planlægningskalender tages højde for, at jævnligt er behov for at reflektere og gøre dine overvejelser. Det kunne være ifht. intern organisation, tilpasning af opgaver, rekruttering, mulige nye tiltag.
– Hensigtsmæssigt forlods at beslutte sig for at afsætte tid hertil

Eksterne leverandører
Identificere fælles udfordringer, muligheder for optimering ved fælles indsats og vidensdele

Med HR
– 1:1 med HR på evt. forskellige lokationer
– Rekruttering, udvikling og fastholdelse af medarbejder
– Procedurer ifm. administration af medarbejdere
– Ansvar for udvikling af funktionsbeskrivelser / stillingsbeskrivelser

Økonomi
– Ændringer i økonomiske dispositioner?
– Aktuelt budget og budgetprognose
– Rapportering
– Udfordringer
– Evt.

IT
– Orientering om anvendte applikationer/systemer
– Procedure ved uddannelsesbehov
– Udfordringer
– Evt.

Forbehold overfor en række faktorer
– Udefra kommende prioriteringer
– Begrænset kendskab til de aktuelle opgaver