Mange virksomheder er godt i gang med implementeringen af GDPR, mens en del stadig ikke rigtigt er kommet i gang. Til jer har jeg godt nyt, jeg kan hjælpe med en enkel og overskuelig proces til GDPR-implementering.

Denne tjekliste med 11 punkter, du skal beskrive, kan hjælpe dig til at komme helt på plads, eller komme godt i gang med at leve op til den nye persondatalovgivning:

 1. Beskrive virksomheden, dens funktioner med de processer, hvor persondata indgår
 2. Kategorier af registrerede personer, der behandles personoplysninger om – følsomme, ikke-følsomme og fortrolige
 3. Hvilke systemer anvendes?
 4. Hvilke leverandører af systemer og rådgivere anvendes?
 5. Lokationer, inkl. angivelse af land for behandling af persondata
 6. Konsekvensanalyser – Data Protection Impact Assessment (DPIA)
 7. Tredjeparts analyse og output samt oversigt over hvilke databehandleraftaler, der skal indgås
 8. Politikker – Persondatapolitik, Cookies- og privatlivspolitik samt IT-sikkerhedspolitik etc.
 9. Håndtering af de registreredes persondata internt i virksomheden
  – Proces for overholdelse af de registreredes anmodninger
  – Håndtering af brud på persondatasikkerheden
  – Opbevaring og sletning af persondata
  – Oplysninger om behandling af personale-personoplysninger
  – Samtykkeerklæringer
  – Dokumentation for korrekt svar til de registrerede
  – Oplysninger til medarbejdere om behandling af deres personoplysninger
 10. Egenkontrol, kontrol med databehandlere, evt. DPO-kontrol og registrering af hændelser
 11. Dokumentation af intern træning

Jeg har udarbejdet en Word-template, som indeholder en vejledning og praktiske eksempler til at komme i mål med GDPR-implementering og håndtering af jeres persondata.

Jeg tilbyder små virksomheder en enkel proces med minimum 3 workshops á 3 timer. I får templaten og bliver klædt på til selv at udarbejde og implementere processerne. Så I kommer i mål og lever op til persondataforordningen.

Processen tilrettelægges helt efter jeres behov til en fornuftig pris.

Vil du høre mere? Kontakt mig på T: 2267 1000 / E: conny@ditlevsenhumandevelopment.dk